Berichten door dordtissimo

Oefenbestanden

Hier kunt u oefenbestanden vinden voor deze scratchdag. Hopelijk maakt dit het oefenen een stuk makkelijker.

 

Werk Componist Oefenbestand
Notre Pere Durufle https://www.koorpartijen.nl/durufle_notrepere.htm
Cantique de Jean Racine Faure https://www.koorpartij-oefening.nl/oefenbestand-1-.html
Essurientes Rutter https://www.koorpartij-oefening.nl/oefenbestanden-1-t-m-7-.html
Tantum Ergo Faure https://musescore.com/user/286836/scores/2318071
Requiem Faure (ed. Rutter) https://www.koorpartij-oefening.nl/oefenbestanden-1-t-m-4.html
https://www.koorpartij-oefening.nl/oefenbestanden-5-t-m-7.html

Dagprogramma Cantate

TIJDPLANNING  Cantatedienst

14.00 14.30 Inchecken, koffie of thee
14.30 16.00 Repetitieblok 1
16.00 16.30 Koffie/thee pauze
16.30 18.00 Repetitieblok 2
18.00 19.00 Pauze
19.00 20.00 Vesper

Dagprogramma Scratch

Van     Tot    Wat
09.15 10.00 Aankomst koorleden
10.00 10.05 Welkomswoord
10.05 11.15 Oefenronde 1
11.15 11.30 Koffie/thee-pauze
11.30 12.30 Oefenronde 2
12.30 13.00 Lunch
13.00 14.00 Oefenronde 3
14.00 14.25 Opstellen musici + korte theepauze
14.25 14.30 Voorstellen solisten en musici
14.30 16.00 Generale repetitie 1
16.00 16.10 Break tbv dirigent
16.10 17.00 Generale repetitie 2
17.00 18.45 Diner als gast van Dordtissimo of op eigen gelegenheid
18.45 19.00 Kerk open voor Vrienden van Dordtissimo
19.00 19.30 Kerk open voor toeschouwers
19.15 19.25 Koor en orkest opstellen
19.30 20.30 Concert deel 1
20.30 20.50 Pauze
20.50 21.45 Concert deel 2
21.45 22.30 Opruimen (wie helpt er mee ??)
22.30 23.00 Nabetrachting

Bijzonderheden scratch

De programmering van Dordtissimo is aangepast. Jaarlijks presenteerden we een grote scratch in maart en door het jaar heen twee cantatediensten. Door de tijd hebben we keuzes moeten maken en beperken we ons tot één groot en één klein project. Dit najaar kunnen we weer groots uitpakken met de grote scratch.
Op zaterdag 28 oktober 2023 presenteren we een selectie van de mooiste werken van Rutter, met na de pauze het Requiem van Fauré in de zetting van Rutter. Dit is het programma:
Notre Pere Durufle Koor a capella 3 min
Cantique de Jean Racine Faure Koor, orgel en orkest 6 min
Essurientes Rutter Koor, orgel, Sopraan orkest 6 min
Tantum Ergo Faure Koor, Sopraan en orkest
zonder opus nummer uitgegeven door Carus
onder bestelnummer CV 70.313/03)
4 min
Orkest intermezzo 15 min
O Saluraris Hostia Faure Bas en orkest 5 min
Pauze
Requiem Faure (ed. Rutter) Koor, sopraan, bas orgel en orkest 40 min

Naast de vertrouwde gezichten van het Dordts Kamerorkest en begeleider Hans Okkerse, hebben we dit keer voor het eerst dirigent Danny Nootenboom op de bok. Voor de solisten bewandelen we nog een auditie-traject waardoor die informatie pas later beschikbaar komt.

Dirigent

Danny Nooteboom

Orkest

Dordts Kamerorkest

Begeleider
Hans Okkerse

Hans Okkerse

Verkoop Toegangskaarten

U kunt toegangskaarten voor het scratch-concert in de voorverkoop bestellen
door overmaking van € 15,00 per toegangskaart op rekening NL69 INGB 0000 9339 55 van Dordtissimo o.v.v. ‘TK scratch + uw naam’.
U krijgt hiervan geen bevestiging. Uw bankafschrift is uw bewijs.
Bij aankomst in de kerk controleren wij uw betaling aan de hand van de door ons ontvangen gelden en de naam die u heeft doorgegeven.

Uiteraard kunt u ook langskomen bij Dordrecht Klassiek op de Voorstraat 463a. Klaas Bart van Es verkoopt u graag de kaarten.
Vlak bij, op de Voorstraat 445, kunt u kaarten kopen bij de Kleister. Onder het genot van een bakje koffie of thee kunt u alvast voor-genieten met de organisatie van dit evenement.

Mocht u een regelmatige bezoeker van de Wilhelminakerk zijn, dan kunt u ons ook aanschieten in de maand februari. Wij (Bert, Gert en Rob) hebben altijd kaarten op zak.

Kaarten die op de dag aan de zaal gekocht worden, kosten € 20,00 en daarvoor moet u via de toreningang naar binnen om in de rij te staan. Interessant genoeg dus om vooraf uw slag te slaan.

Inschrijfformulier Vriend van Dordtissimo

Vriend: iemand met wie men een zeer hartelijke relatie onderhoudt; liefhebber.[van Dale]
Dordtissimo: stichting met als doel het bieden van een muzikaal (zang-)platform aan amateurs en professionals voor de uitvoering van concerten in de gemeente Dordrecht en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. [tekst oprichtingsakte]

Door jaarlijks een bedrag van minimaal € 45,00 te doneren aan stichting Dordtissimo
zijn wij een vriend rijker. Als dank voor uw vriendschap bieden wij u:

1. Speciale toegang voor het jaarlijkse grote concert
2. CD met live opname van het concert
3. Speciale toegang voor de cantatediensten 2x per jaar
4. Laatste nieuws via onze digitale nieuwsbrief

Vul vandaag nog de strook in en deponeer deze in de postbus bij de garderobe.
Het bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeschreven.

Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar eigen bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te laten boeken.

Ja, ik word vriend van Dordtissimo en ik machtig de Stichting Dordtissimo tot een jaarlijkse afschrijving (in de maand februari) van het hiernaast aangegeven bedrag (minimaal € 45,-).

[contact-form-7 id="244" title="Inschrijfformulier_Vriend"]