Berichten door dordtissimo

Welke bladmuziek?

We ontvingen een vraag  van een zanger welke bladmuziek we moeten gebruiken voor de komende uitvoering.
De mailwisseling was zo informatief dat we die nagenoeg integraal hieronder plaatsen.

VRAAG

Vorige week heb ik me ingeschreven en meteen de bladmuziek gezocht.
In jouw flyer lees ik “Bladmuziek: Lukaspassion BWV 246 Anon,
uitgave Carus Verlag / ISMN  979-0-007-02392-8”.

Bij de eerste zoekpogingen kwam ik op verschillende sites bij een partituur die ongeveer 32 euro kost.
Ik heb toen niet goed op het ISMN-nr gelet. En vraag me af of ik misschien toch een andere versie moet kopen
die veel duurder is, namelijk rond 80 euro, uitgave Carus, zoals  hierboven staat.
De Breitkopf die ik nu heb besteld is misschien wel op de Carus gebaseerd, maar misschien wijkt mijn partituur wel veel af.
Mijn “waarschuwing / vraag”: de kans dat ook andere zangers bij de Breitkopf (zie onder) uitkomen en die bestellen.
Zal dat problemen gaan geven?
En is het niet handiger om toch de Breitkopf te adviseren (in verband met de kosten?).
Tweede vraag: is al bekend welke stukken we moeten instuderen?

REACTIE Dordrecht Klassiek

In overleg met de dirigent Danny Nooteboom is gekozen voor de Carus  uitgave met het nr CV 10.29505. Dit is een zogenoemde kooruitgave.
Een  kooruitgave is voor de koorzangers in zoverre handig dat in deze  uitgave alleen de koordelen staan. Hierin dus niet de aria’s en de recitatieven.
Een beetje uitgeklede en vaak ook goedkopere versie. Daarover straks meer.
De genoemde Breitkopf uitgave is een klavieruittreksel van deze Lukas Passion.
In deze uitgave staat de hele passion, dus inclusief de  recitatieven en aria’s.
In deze  Breitkopf uitgave staan echteer de nodige fouten met name op het gebied van de teksten.
Om deze reden is daarom ook gekozen voor de bovengenoemde Carus uitgave.
Helaas (en opmerkelijk) heeft Carus GEEN  klavieruittreksel van dit werk.

Dan nu de financiële vragen.
In de mail word een uitgave van rond de 80 euro genoemd. Dit is de dirigentenpartituur.
Alle instrumenten(groepen), solisten en koordelen keurig gedetailleerd onder elkaar.
Mooi en leuk om te hebben, maar voor een goedwillende koorzanger te veel van het goede en lang niet altijd handig ;-).
De Breitkopf uitgave kost rond de 32 euro in de winkel (desgewenst bij Dordrecht Klassiek 29,50 euro, maar ik zal dan direct de Carus adviseren)..
De bovengenoemde Carus koorpartituur kost in de winkel 12,70 euro. Dordrecht Klassiek biedt deze koorpartituur aan voor 11 euro,
Als er verzonden moet worden komt daar 4 euro bij. Een muziekwinkel elders in het land zal wellicht niet klakkeloos 1 exemplaar bestellen voor een  klant. Deze kooruitgaves moeten per 20 besteld worden door een winkel (en wellicht ook als je als particulier ergens besteld).

Of het een probleem is om met de Breitkopf uitgave te zingen ???
De deelnemers van Dordtissimo zijn bij mijn weten doorgaans vrij om te kiezen welke bladmuziek ze gebruiken.
De zanger is echt geen spelbreker of bron van ruziezoeker als hij/zij/het de Breitkopf uitgave gebruikt.
De Breitkopf uitgave kan dus mijns inziens prima gebruikt worden als u als zanger vlot kan anticiperen
op een andere bladzijde/maat/tekst aanduidingen dan die de dirigent aangeeft.
De Carus uitgave wordt vanuit Dordtissimo geadviseerd (los van de tekst reden zoals boven genoemd)
om zo ook het communiceren tussen dirigent, koor en orkest vlotter te laten verlopen.
Als financiële overwegingen voor deze vraagsteller minder of niet een rol spelen,
waarom dan niet de Breitkopf uitgave gebruiken om recitatieven en aria’s te volgen en
vervolgens op de scratch-dag te zingen met de Carus uitgave.

Wat er precies moet worden ingestudeerd weet ik niet helemaal precies maar ga er gewoon vanuit dat de hele passion gezongen word en dus alle koorwerken moeten worden ingestudeerd.

CONCLUSIE

Bedankt voor de info. Als ik het dus goed begrijp, kan ik dus ook de Breitkopf gebruiken. Niet helemaal foutloos, en het vergt ook misschien van mijn kant wat aanpassen tijdens de repetitie. Maar dat zal wel lukken, denk ik.

RESULTAAT

Betrokkene heeft alsnog de Carus-versie besteld bij Dordrecht Klassiek

 

Oefenbestanden

Hier kunt u oefenbestanden vinden voor deze scratchdag. Hopelijk maakt dit het oefenen een stuk makkelijker.

 

Werk Componist Oefenbestand
Notre Pere Durufle https://www.koorpartijen.nl/durufle_notrepere.htm
Cantique de Jean Racine Faure https://www.koorpartij-oefening.nl/oefenbestand-1-.html
Essurientes Rutter https://www.koorpartij-oefening.nl/oefenbestanden-1-t-m-7-.html
Tantum Ergo Faure https://musescore.com/user/286836/scores/2318071
Requiem Faure (ed. Rutter) https://www.koorpartij-oefening.nl/oefenbestanden-1-t-m-4.html
https://www.koorpartij-oefening.nl/oefenbestanden-5-t-m-7.html

Dagprogramma Cantate

TIJDPLANNING  Cantatedienst

14.00 14.30 Inchecken, koffie of thee
14.30 16.00 Repetitieblok 1
16.00 16.30 Koffie/thee pauze
16.30 18.00 Repetitieblok 2
18.00 19.00 Pauze
19.00 20.00 Vesper

Dagprogramma Scratch

Van     Tot    Wat
09.15 10.00 Aankomst koorleden
10.00 10.05 Welkomswoord
10.05 11.15 Oefenronde 1
11.15 11.30 Koffie/thee-pauze
11.30 12.30 Oefenronde 2
12.30 13.00 Lunch
13.00 14.00 Oefenronde 3
14.00 14.25 Opstellen musici + korte theepauze
14.25 14.30 Voorstellen solisten en musici
14.30 16.00 Generale repetitie 1
16.00 16.10 Break tbv dirigent
16.10 17.00 Generale repetitie 2
17.00 18.45 Diner (*) Dordtissimo of op eigen gelegenheid
18.45 19.00 Kerk open voor Vrienden van Dordtissimo
19.00 19.30 Kerk open voor toeschouwers
19.15 19.25 Koor en orkest opstellen
19.30 20.30 Concert deel 1
20.30 20.50 Pauze
20.50 21.45 Concert deel 2
21.45 22.30 Opruimen (wie helpt er mee ??)
22.30 23.00 Nabetrachting

Bijzonderheden scratch

De programmering van Dordtissimo is aangepast. Jaarlijks presenteerden we een grote scratch in maart en door het jaar heen twee cantatediensten. Door de tijd hebben we keuzes moeten maken en beperken we ons tot één groot en twee kleine project. Voorjaar 2024 kunnen we weer groots uitpakken met de grote scratch..
Op deze zaterdag (2 maart 2024) presenteren we de Lukas Passion van J.S. Bach.

Naast de vertrouwde gezichten van dirigent, begeleider en orkest, hebben we dit keer ook weer solisten waar nog een auditie-traject voor loopt..

Dirigent

Danny Nooteboom

Orkest

Dordts Kamerorkest

Begeleider
Hans Okkerse

Hans Okkerse

Verkoop Toegangskaarten

U kunt toegangskaarten voor het scratch-concert in de voorverkoop bestellen
door overmaking van € 15,00 per toegangskaart op rekening NL69 INGB 0000 9339 55 van Dordtissimo o.v.v. ‘TK scratch + uw naam’.
U krijgt hiervan geen bevestiging. Uw bankafschrift is uw bewijs.
Bij aankomst in de kerk controleren wij uw betaling aan de hand van de door ons ontvangen gelden en de naam die u heeft doorgegeven.

Uiteraard kunt u ook langskomen bij Dordrecht Klassiek op de Voorstraat 463a. Klaas Bart van Es verkoopt u graag de kaarten.
Vlak bij, op de Voorstraat 445, kunt u kaarten kopen bij de Kleister. Onder het genot van een bakje koffie of thee kunt u alvast voor-genieten met de organisatie van dit evenement.

Mocht u een regelmatige bezoeker van de Wilhelminakerk zijn, dan kunt u ons ook aanschieten in de maand februari. Wij (Bert, Gert en Rob) hebben altijd kaarten op zak.

Kaarten die op de dag aan de zaal gekocht worden, kosten € 20,00 en daarvoor moet u via de toreningang naar binnen om in de rij te staan. Interessant genoeg dus om vooraf uw slag te slaan.

Inschrijfformulier Vriend van Dordtissimo

Vriend: iemand met wie men een zeer hartelijke relatie onderhoudt; liefhebber.[van Dale]
Dordtissimo: stichting met als doel het bieden van een muzikaal (zang-)platform aan amateurs en professionals voor de uitvoering van concerten in de gemeente Dordrecht en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. [tekst oprichtingsakte]

Door jaarlijks een bedrag van minimaal € 45,00 te doneren aan stichting Dordtissimo
zijn wij een vriend rijker. Als dank voor uw vriendschap bieden wij u:

1. Speciale toegang voor het jaarlijkse grote concert
2. CD met live opname van het concert
3. Speciale toegang voor de cantatediensten 2x per jaar
4. Laatste nieuws via onze digitale nieuwsbrief

Vul vandaag nog de strook in en deponeer deze in de postbus bij de garderobe.
Het bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeschreven.

Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar eigen bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te laten boeken.

Ja, ik word vriend van Dordtissimo en ik machtig de Stichting Dordtissimo tot een jaarlijkse afschrijving (in de maand februari) van het hiernaast aangegeven bedrag (minimaal € 45,-).

[contact-form-7 id="244" title="Inschrijfformulier_Vriend"]