Bijzonderheden scratch

De programmering van Dordtissimo is aangepast. Jaarlijks presenteerden we een grote scratch in maart en door het jaar heen twee cantatediensten. Door de tijd hebben we keuzes moeten maken en beperken we ons tot één groot en twee kleine project. Voorjaar 2024 kunnen we weer groots uitpakken met de grote scratch..
Op deze zaterdag (2 maart 2024) presenteren we de Lukas Passion van J.S. Bach.

Naast de vertrouwde gezichten van dirigent, begeleider en orkest, hebben we dit keer ook weer solisten waar nog een auditie-traject voor loopt..

Dirigent

Danny Nooteboom

Orkest

Dordts Kamerorkest

Begeleider
Hans Okkerse

Hans Okkerse

Reageren is niet mogelijk