Laatste Cantate

Er zijn weer heel wat foto’s gemaakt tijdens de laatste cantatedienst.
We hebben er een vijftal uit gehaald als tastbare herinnering.