Berichten in categorie: Geen categorie

Bijzonderheden volgende scratch

De programmering van Dordtissimo is aangepast. Jaarlijks presenteerden we een grote scratch in maart en door het jaar heen twee cantatediensten. Door de tijd hebben we keuzes moeten maken en beperken we ons tot één groot en één klein project. Door de impact van Corona vrezen we nog steeds voor een verminderde animo in de winterdagen. Daarom kiezen we voor de maart-uitvoering in 2023 voor het “Kleine Project”. In het najaar kunnen we dan weer groots uitpakken met de grote scratch.
Op 4 maart 2023 presenteren we een selectie van de mooiste onderdelen van het Stabat Mater van Karl Jenkins. Eerder presenteerden we  “the Armed Man” (maart 2018). Dat is destijds uitstekend bevallen. Vandaar dat we met veel plezier deze componist weer hebben uitgekozen.
Qua timing beginnen we pas in de middag met de repetities en vroeg in de avond voeren we uit met het orkest voor publiek.
Qua inhoud dus een selectie: de delen1,3,4,5,7,10 en 11, herhaling 1.
Dirigent
Ries van der Zouwen

Ries van der Zouwen

Orkest

Dordts Kamerorkest

Begeleider
Hans Okkerse

Hans Okkerse

Dagprogramma Stabat Mater (Jenkins)

Van       Tot    Wat
12.15 – 12.55  Aankomst koorleden
13.00 – 13.05  Welkomstwoord zangers
13.05 – 15.00  Oefenronde 1
15.00 – 15.30  Koffie/thee-pauze, opstellen orkest
15.30 – 17.30  Oefenronde 2
17.30 – 18.15  Lunchpauze
18.15 – 18.25  Opstellen koor + musici
18.25 – 18.30  Welkomstwoord bezoekers
18.30 – 19.30  Uitvoering voor bezoekers
19.30 – 20.15  Opruimen (wie helpt er mee ??)
20.15 – 20.45  Nabetrachting

Dagprogramma Cantate

TIJDPLANNING  Cantatedienst

09.30 10.00 Inchecken, koffie of thee
10.00 11.15 Repetitieblok 1
11.15 11.30 Koffie/thee pauze
11.30 12.30 Repetitieblok 2
12.30 13.00 Buffet
13.00 13.30 Repetitieblok 3
13.30 14.30 Generale met koor, orkest en solisten
14.30 Einde repetitie

Verkoop Toegangskaarten

U kunt toegangskaarten voor het scratch-concert in de voorverkoop bestellen
door overmaking van € 15,00 per toegangskaart op rekening NL69 INGB 0000 9339 55 van Dordtissimo o.v.v. ‘TK scratch + uw naam’.
U krijgt hiervan geen bevestiging. Uw bankafschrift is uw bewijs.
Bij aankomst in de kerk controleren wij uw betaling aan de hand van de door ons ontvangen gelden en de naam die u heeft doorgegeven.

Uiteraard kunt u ook langskomen bij Dordrecht Klassiek op de Voorstraat 463a. Klaas Bart van Es verkoopt u graag de kaarten.
Vlak bij, op de Voorstraat 445, kunt u kaarten kopen bij de Kleister. Onder het genot van een bakje koffie of thee kunt u alvast voor-genieten met de organisatie van dit evenement.

Mocht u een regelmatige bezoeker van de Wilhelminakerk zijn, dan kunt u ons ook aanschieten in de maand februari. Wij (Bert, Gert, Hester en Rob) hebben altijd kaarten op zak.

Kaarten die op de dag aan de zaal gekocht worden, kosten € 20,00 en daarvoor moet u via de toreningang naar binnen om in de rij te staan. Interessant genoeg dus om vooraf uw slag te slaan.

Inschrijfformulier Vriend van Dordtissimo

Vriend: iemand met wie men een zeer hartelijke relatie onderhoudt; liefhebber.[van Dale]
Dordtissimo: stichting met als doel het bieden van een muzikaal (zang-)platform aan amateurs en professionals voor de uitvoering van concerten in de gemeente Dordrecht en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. [tekst oprichtingsakte]

Door jaarlijks een bedrag van minimaal € 45,00 te doneren aan stichting Dordtissimo
zijn wij een vriend rijker. Als dank voor uw vriendschap bieden wij u:

1. Speciale toegang voor het jaarlijkse grote concert
2. CD met live opname van het concert
3. Speciale toegang voor de cantatediensten 2x per jaar
4. Laatste nieuws via onze digitale nieuwsbrief

Vul vandaag nog de strook in en deponeer deze in de postbus bij de garderobe.
Het bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeschreven.

Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar eigen bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te laten boeken.

Ja, ik word vriend van Dordtissimo en ik machtig de Stichting Dordtissimo tot een jaarlijkse afschrijving (in de maand februari) van het hiernaast aangegeven bedrag (minimaal € 45,-).

[contact-form-7 id="244" title="Inschrijfformulier_Vriend"]