Vriend van Dordtissimo

Comité geeft les aan het bestuur

Vriend: iemand met wie men een zeer hartelijke relatie onderhoudt; liefhebber [ van Dale ].

Dordtissimo: Stichting met als doel het bieden van een muzikaal (zang-)platform aan amateurs en professionals voor de uitvoering van concerten in de gemeente Dordrecht en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. [ tekst oprichtingsakte ]

Door jaarlijks een bedrag van minimaal € 50,00 te doneren aan Stichting Dordtissimo zijn wij een vriend rijker. Als dank voor uw vriendschap bieden wij u:
1. VIP-entreekaart voor het jaarlijkse grote concert
2. CD met live opname van het concert
3. Toegang tot de cantatediensten 2x per jaar
4. Laatste nieuws via onze digitale nieuwsbrief

Comité van aanbeveling :
Mevrouw M. Croese, Directeur van de Stichting Classic Young Masters
Mr. F.D. van Heijningen, Staatsraad
Dr. G.F.M. van der Tang († 2011), Voormalig Muziekrecensent en publicist

Vul vandaag onderstaand vrienden-formulier in en druk het formulier af (via de knop Afdrukken).
Deponeer de ondertekende afdruk in de postbus bij de garderobe in de Wilhelminakerk of zendt het formulier aan:
Stichting Dordtissimo, Rozenhof 20, 3311 JT Dordrecht.

Het bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeschreven aan het begin van het nieuwe jaar.
De gegevens op uw formulier worden ook automatisch aan ons verzonden zodat we weten dat uw aanmelding onderweg is.

Opgaveformulier Vriend van Dordtissimo